Architekt

Motto:

Atelier 8000 spol. s r. o., to je komplexní služba zákazníkovi. Investor má pouze dvě starosti: podnikatelský záměr a zdroj financování na jeho realizaci, vše ostatní je otázkou profesionality stavění – architektura, projekt, inženýrská činnost, organizace a kontrola realizace.

ATELIER 8000 byl založen dvěma architekty Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým v roce 1990 na základě jejich touhy stavět – realizovat stavby s maximální mírou tvůrčí a pracovní svobody a odpovědnosti vůči klientovi – investorovi. Tato snaha, přesvědčení o architektovi jako o člověku, který je klientovi zodpovědný za celý průběh díla od návrhu až po realizaci, vedla k vybudování týmu schopného profesionálně zajistit celý průběh stavby.

Činnost kanceláře zasahuje oblasti přímo související s územním plánováním a přípravou, projektem a realizací stavby. Oblast architektonicko – projektové činnosti zaujímá prostor tvorby urbanistické, architektonické a projektové dokumentace bez zvláštní oborové specializace.

Více informací na www.atelier8000.cz.

Výběr z realizovaných staveb:

1989–1993 Státní vědecká knihovna, 1. stavba, Č.Budějovice
1992 Obchodní banka, expozitura, Č. Krumlov
1994 Československá obchodní banka Lannova 3, Č.Budějovice
1994 ROSSMANN, drogerie – parfumerie, vybudování sítě obchodů
1994–1995 obchodní dům Roller, Č.Budějovice
1996–2001 obchodně – kancelářské centrum „Zlatý Anděl“, Praha
1996–2002 Marina Lipno, Lipno n. Vlt.
1998–2001 BB centrum, objekt Eurotel, Praha 4 Michle
2000–2006 Centrum Chodov, Praha
2001–2004 IGY - obchodně společenské centrum, Č.Budějovice

 

 


Obchodní galerie: