Mobilní poradna České alzheimerovské společnosti

Mobilní poradna České alzheimerovské společnosti

  • Objednání na měření paměti
  • Nabídka služeb pro lidi s demencí a jejich rodiny
  • Sociální podpora
  • Informace k minimalizaci rizika vzniku demence

Přijďte se poradit do mobilní poradny České alzheimerovské společnosti a Domova pro seniory Máj České Budějovice 29.–30. srpna 2022, 9.00–18.00 v přízemí nové budovy.