Fotografie sester zdobí IGY do konce března

Až do konce března budou v českobudějovickém IGY Centru, které spadá do skupiny CPI PROPERTY GROUP, vystaveny fotografie zdravotních sester. Ty pořídil světoznámý fotograf Jindřich Šreit. Fotografie jsou ode dneška k vidění v prvním patře pasáže (u parfumerie DOUGLAS).

Pocta náročné profesi všeobecné sestry. To je ve zkratce hlavní cíl výstavy fotografií Jindřicha Štreita s názvem Jsem sestra. Putovní expozice, jejíž vznik inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, je hlavní českou akcí v rámci celosvětové kampaně Nursing Now, která letos v květnu vyvrcholí v pražském Karolínu připomínkou 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale.

Jindřich Štreit fotografoval sestry v reálných pracovních situacích od května do července 2019. Na různých klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice Šternberk, Vsetínské nemocnice a v Hospici Sv. Lukáše v Ostravě. Vzniklo více než čtyři tisíce snímků, z nichž pořadatelé vybrali na výstavu 25 fotografií.

Výstava je hlavní akcí české účasti v kampani Nursing Now. Tento celosvětový projekt má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která chce touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Patrony pro Českou republiku jsou Štefan Margita a Hana Zagorová. Záštitu nad výstavou převzali hlavní sestra ČR Alice Strnadová, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., Michal Šnorek, a děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Ivana Chloubová.