Vánoce? Věřte s námi!

Tváří prosincové kampaně IGY Centra se stala organizátorka největší charitativní akce na jihu Čech Barbora Povišerová.

Andělská aukce je charitativní projekt, který založila v roce 2008 Martina Povišerová, v jejíchž šlépějích jde od roku 2016 její dcera Barbora. Andělská aukce, při které se draží obrázky žáků z arteterapeutického ateliéru Arpida, v loňském 12. ročníku vynesla přes milion korun. Celkem už tímto způsobem centrum Arpida získalo více než 8 milionů korun, díky kterým mohou mít děti i dospělí kvalitní zázemí pod jednou střechou a vše, co potřebují a IGY Centrum je již několikátým rokem hrdým partnerem.

Konání letošního ročníku není s ohledem na situaci možné, centrum Arpida však finance opravdu potřebuje na opravu a modernizaci, a proto chceme touto cestou požádat o Vaši podporu. Víme, že situace je těžká pro většinu z nás, my ale věříme ve Vánoce. Věřte s námi!

Můžete-li podpořit centrum Arpida, pošlete Váš finanční příspěvek přes oficiální sbírku portálu Darujme: https://www.darujme.cz/projekt/1201766

Centrum ARPIDA nabízí již 26 let unikátní  a jedinečnou komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným  a kombinovaným postižením.

Denně využívá naše služby více než 160 uživatelů.  Dalších 2500 uživatelů ročně navštíví naše centrum v rámci  nabídky ambulantních služeb.

Sociální služby nabízí ranou péči, osobní asistenci, denní stacionář, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby.  Centrum ARPIDA je také zakladatelem Aditus Pro, který byl založen za účelem podpory pracovního a sociálního začlenění dospělých osob se zdravotním postižením.

Nestátní zdravotnické zařízení při centru ARPIDA  zajišťuje léčebné prostředky uceleného systému rehabilitace - fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, hipoterapie, canisterapie, hydroterapie, akupresura a další.

Školy při centru ARPIDA sdružují mateřskou školu, základní školu, základní školu speciální, střední školu, školní družinu, speciálně pedagogické centrum a stanici zájmových činností.

Věřte s námi!

Za Barboru, centrum Arpida  a IGY Centrum děkujeme.