VÝSTAVA „NEBUĎME SLEPÍ“ V IGY

Nebuďme slepí!

Jak pracují poradkyně Společnosti pro ranou péči, kolik času tráví na cestách za rodinami s postiženými dětmi a co je to stimulace zraku?

Uvidíte od 3. 6. – 30. 6. 2019 na interaktivní výstavě v prostorách IGY.

Přijďte se podívat na netradiční pojetí výstavy, kdy můžete být součástí příběhů nebo se vžít do pocitu dítěte s poruchou zrakového vnímání. Společnost pro ranou péči Vám přiblíží život rodin dětí s těžkým životním startem a profesionální práci zrakových terapeutek a poradkyň rané péče.

http://www.ranapece.cz/