Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group